גישור

נזק עלול להיגרם במצבים שונים אשר הנם חלק מחיי היומיום של כל אחד ואחת מאיתנו. דיני הנזיקין עוסקים במצבים בהם התרחש נזק בגוף או ברכוש ובפיצוי המגיע לנפגע מן הצד הפוגע. בתביעות נזיקין עשויים להיות מעורבים א.נשים, תאגידים, רשויות ועוד.
הפיצוי נועד לפצות את הנפגע בגין הוצאות והפסדים כלכליים אשר נגרמו עקב נזקי רכוש או גוף – אולם לא רק עבור אלו ניתן לקבל פיצוי אלא גם עבור נזקים בלתי ממוניים כגון עוגמת נפש, כאב וסבל אשר הנם מרכיב נוסף בתביעות נזיקין.

ייעוץ משפטי יסייע ללקוח לזהות את מרכיבי הפיצוי ולגבש את אופן הוכחתם – בין השאר על ידי הפניית הלקוח למומחים שונים לשם מתן חוות דעת.
אנו מעניקים יעוץ משפטי ללקוחות הנקלעים למצב בו קמה להם חבות מכח דיני הנזיקין – הן בצד התובע והן בצד המתגונן.
משרדנו מלווה את הלקוח גם בעת ייצוגו בבית המשפט וגם בהליכי משא ומתן מחוץ לכותלי בית המשפט.

צריך שירותי גישור?

פנה אלינו