לשון הרע

פרסומים בכתב או בעל פה על אדם פרטי, עסק או תאגיד עלולים לפגוע בשמם הטוב, בפרנסתם וברווחתם – כאשר צד שלישי נחשף או היה עלול להיחשף אליו. למרות שמערכת המשפט בישראל מוקירה את חופש הביטוי זכות זו אינה מוחלטת. אם מישהו משמיץ אותך, יש לך גם את הזכות לדרוש ממנו פיצויים באמצעות תביעה משפטית. 

לשון הרע עוסקת בהצהרות עובדתיות – לא בדעות. עם זאת, יכול להיות תחום אפור משמעותי בין אמירה עובדתית, לבין  דעה. בתי המשפט בוחנים הן את ההקשר והן את מהות האמירה, האם האדם המושמץ הוא אישיות ציבורית או פרטית, אמיתות ההצהרה שעלולה להשמיץ וכוונתו של האדם שמשמיע את ההצהרה.

גם מי שנתבע על פרסום העשוי להיות לשון הרע יוכל לטעון טענות הגנה בהתאם למפורט בחוק ולאור הפסיקה, ועצם קיומו של הפרסום אינו מהווה "סוף פסוק" עבור הנתבע. 

במקרים רבים, יוכלו הצדדים באמצעות ליווי ויעוץ משפטי שקול וניהול נכון של האירוע, להנמיך את גובה הלהבות ולסיים את הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט ובכך להביא להקטנה משמעותית בהוצאות כספיות, בפגיעה, בטרחה ובעוגמת נפש ללקוח. 

עם זאת, לעיתים אין מנוס מניהול ההליך המשפטי במלואו – ומשרדנו מנוסה בטיפול בייצוג משפטי למי שמצא את עצמו כצד לסכסוך בשל לשון הרע הן בהליכים מחוץ לכותלי בית המשפט והן בייצוג בבתי המשפט השונים – ברגישות ובנחישות.

צריך שירותי גישור?

פנה אלינו