יפוי כח מתמשך

אדם מעל גיל 18 רשאי למנות לעצמו מיופה כוח, שיוכל בעתיד לקבל עבורו החלטות אם לא יוכל עוד לעשות זאת בעצמו. הדבר רלוונטי במיוחד עבור אנשים בגיל המעבר, אך לא רק להם, שכן הוא נוגע לתקופה שבה אדם אינו צלול או עצמאי מספיק כדי לנהל את ענייניו בעצמו, והוא זקוק למישהו, בדרך כלל בן משפחה קרוב, שיעשה זאת עבורו.

במסגרת ייפוי הכוח המתמשך יכול אדם לקבוע מראש הנחיות למיופה הכוח כיצד לנהוג ואילו החלטות לקבל והוא יכול גם להשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת המלא בקבלת ההחלטות.

ניתן למנות מיופה כח אחד לכל העניינים הרצויים, אך ניתן גם למנות מספר מיופי כוח. ניתן להחליט על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול. ניתן וכדאי לקבוע אם מיופי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.

מיופה הכוח צריך להסכים למינויו על ידי מייפה הכוח וגם הוא צריך לחתום על מסמך יפוי הכח המתמשך.

ייפוי כוח מתמשך ניתן לערוך רק ע"י עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת והוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי, ושאין לו עניין אישי בייפוי הכ – ובמשרדנו כמה עורכי דין שהוסכמכו לכך וצברו נסיון בתחום.

השיקולים בעת ערכית יפוי כח מתמשך הם רבים ומגוונים ומשתנים מלקוח ללקוח בהתאם להרכב המשפחתי והנסיבות המשפחתיות, סוגי הנכסים והצרכים השונים של כל לקוח – ואנו נוכל לייעץ ולמצוא את המאפיינים הנכונים ביותר לכל מקרה ומקרה.

צריך שירותי גישור?

פנה אלינו