דיני חברות ושותפויות

משרדינו מעניק ללקוחותיו ליווי עסקי שוטף לאורך הפעילות העסקית כולה, הליווי מתחיל בשלבי רישום והקמת התאגיד או השותפות תוך התחשבות במגוון המשתנים ושיקולי כדאיות של הרישום בדרך של חברה בע"מ;

לצורך כך ניתן לערוך הסכמי מייסדים והסכמי ניהול, הכל בדרך שתאפשר לתאגיד יכולת התנהלות תקינה ויעילה.

כמו כן משרדנו מכין פרוטוקולים של החברה, לשימוש ברשם החברות, בבנקים השונים או לכל מטרה אחרת.

במסגרת הליווי העסקי מעניק משרדינו שירותים משפטיים מגוונים לתאגיד ובהם חוות דעת משפטית בקשר למגוון הפעילויות העסקיות, לתוכניות עסקיות למערך השיווק, להתקשרות עם צדדים שלישיים ובעלי עניין, ניהול גבייה, פירוק ובתחומים נוספים.

צריך ייעוץ בדיני חברות ושותפויות?

פנה אלינו