אישורים נוטריונים

אישור נוטריוני מעיד על כך שמסמך הינו מסמך אותנטי והחתימות עליו נעשו על ידי החותמים בעצמם.  מסמך הנושא אישור נוטריוני יכול להיות מוצג בבית המשפט כראיה, וכן בפני רשויות נוספות – בארץ ובחוץ לארץ – אם כי בדרך כלל כדי להוציא מסמך כזה מהמדינה יש צורך בהליך נוסף, הנקרא אפוסטיל.

כאשר אדם חותם בפני נוטריון על מסמך כלשהו, ומסמך זה אושר על ידי הנוטריון, החותם איננו רשאי לחזור בו מחתימתו זו. סמכות נוספת אשר ניתנה לנוטריונים הינה אישור תרגום של מסמכים משפה זרה לעברית, ומעברית לשפה זרה. גם אישורים אלה מתקבלים על ידי מדינות רבות החתומות על אמנת האג.

חוק הנוטריונים קובע כי נוטריון רשאי לאשר גם את אלה:

  1. העתק מסמך הנאמן למקור.

  2. חותם בשם אחר, בהתאם לסמכות שניתנה לו על ידי שולחו.

  3. אישור שאדם בחיים. 

מלבד אישורים אלו, נוטריון מוסמך, בתור רשות שיפוטית, לערוך צוואה או לאשר הסכם ממון אשר נערך בין בני זוג (לפני נישואיהם).

עבור האישור הנוטריוני יש לשלם אגרה ששיעורה נקבע בחוק, ואין לסטות ממנה.

התעריף לאישורים נוטריונים מתפרסם אחת לשנה ע"י משרד המשפטים, וניתן לראותו בקישור שלהלן:

http://www.justice.gov.il/Units/Noteryonim/InfomationNoteryonim/Pages/Sacharsirotim.aspx

 במשרדנו ניתנים שירותי נוטירון עבור מסמכים בעברית, אנגלית, צרפתית, רוסית וערבית.

צריך שירותי נוטוריון?

פנה אלינו